Bertil Vallien ”Under Ytan”


Utställningen ”Under ytan” med verk av Bertil Vallien visar en mindre känd och mörkare sida av konstnärskapet som publiken aldrig tidigare har fatt ta del av.

Utställningen ”Under ytan” visar verk som har blivit stående i dammiga skrubbar och vrår i Bertil Valliens ateljé. ”De har varit lite undanskuffade, där av namnet på utställningen. De gånger jag har visat dem har det varit ekonomisk katastrof, de är definitivt inte de kommersiellt mest framgångsrika. Men jag tycker själv att de är det bästa jag har gjort”, säger han.

Bertil Vallien är inne på sitt sjätte decennium som glaskonstnär. Han är representerad på museer världen över och han har banat väg för en rad svenska efterföljare.

Han är både en konstnär som ställer ut och säljer unika verk och en formgivare av bruksföremål. Han har hela tiden slagits för de svenska glasbrukens överlevnad.

Vernissage “Under Ytan” i arrangemang av Spoil Concept

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Bertil Vallien Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

 

Dela Cawa Media